oud-ijzer

Inzameling oud-ijzer door 'Helderse Voerluu'
HELLENDOORN - De Menclub Helderse Voerluu zamelt zaterdag 30 maart a.s. weer oud-ijzer in. Er staat dan een container bij manege ’T Oale Spoor’aan de Pastoor Rientjesstraat 84 in Hellendoorn. Tussen 9.00 en 13.00 uur kan ieder die van oud ijzer af wil dat daar aanbieden.
Wie in het buitengebied woont, kan het eventueel laten ophalen door vrijwilligers van de
menvereniging. Hiervoor kan men zich aanmelden bij Thies Klomp, 0548-654116 of G. Huzen,
06-11496917.
De opbrengst van het oud ijzer zal wederom gebruikt worden om oude landbouwmachines in ere te herstellen. Ook zullen de Helderse Voerluu deze zomer weer een aantal demonstraties geven met al deze machines in Hellendoorn.

Bomen vervoeren en laden met paarden

Nostalgisch boomstammen vervoer en opladen te Hellendoorn

Woensdagavond 5 september houdt decommissie Authentiek gerij van de menclub Helderse Voerluu een speciale avondvoor een ieder die ge├»nteresseerd is in het transport en opladen van boomstammen. Die avond worden er boomstammen met de ’Malle Jan’ vervoerd naar Hippisch Centrum ’t Oale Spoor. Daarna worden de boomstammen op ’n platte wagen geladenmet behulp van een touw-rol-systeem met paarden. De activiteit begint om 19.30uur, waarbij u van harte welkom bent.


oefenen met oude machines

De commissieis voornemens vanaf half juli 2018 oefenavonden te organiseren voor menners diehet leuk vinden om met hun paard(-en) te oefenen met oude landbouwmachines. Wewillen een aantal machines bij de manege neerzetten, zodat ze gemakkelijk tepakken zijn om te oefenen.

Het is debedoeling dat een aantal leden van de commissie ’s-avonds aanwezig zijn om,indien nodig u te helpen om de paarden in te spannen voor de machines en u tehelpen met onervaren paard(-en)/pony(’s).

Het doel isom meer menners betrokken te krijgen bij het gebruik van authentiek gerei.Mochten we in de toekomst wederom een oogstdag of i.d. willen organiseren of ermedewerking aan willen verlenen, dan zouden we kunnen putten uit een groterbestand paarden/pony’s.

Mocht uinteresse hebben om mee te doen op woensdagavond 18 juli en 1 augustus, aanvang19:00 uur,  geef u dan op bij:

Johan Hutterd

06-48672432

Mail: jhutterd@hetnet.nl

Wij wachtenvol spanning op uw opgave, zodat we weer nieuw leven in deze mooie activiteitkunnen blazen.


Ploegdemonstratie

Op 7 april ploegen aan de Noord Esweg nabij Koetreeweg. Zie Pdf hieronder.

Download PDF-bestand

Authentiek Gerij

De geschiedenis van deze commissie begint in het najaar van 2006. De stichting Mensport Hellendoorn, die verantwoordelijk was voor de organisatie van de WK voor menners met een lichamelijke beperking, welke in 2006 in Hellendoorn werd gehouden, wilde iets terugdoen voor de vrijwilligers van de Voerluu. Al snel ontstond het idee iets te doen ter verbreding van de vereniging. In oktober 2007 werd in restaurant ‘In de Tonne' te Hellendoorn een brainstormavond gehouden met het bestuur van zowel de stichting Mensport als die van Menclub Helderse Voerluu. Daar kwam het idee naar boven om iets te gaan doen met authentiek gerij. Op 4 december 2007 was de commissie authentiek gerij een feit. In huize Westendorp te Nijverdal werd de commissie opgericht. Met mevr. Martha van Keulen als voorzitter bestond de commissie verder uit dhr. Jan Berendijk, dhr. Bertus Grootenhuid en dhr. Piet Westendorp. Namens het bestuur van Menclub Helderse Voerluu had dhr. Thies Klomp zitting in de commissie.

In diezelfde maand werd de eerste aankoop door de commissie verricht. Thies Klomp en Jan Berendijk kochten in het noordelijke Groningen een zogenaamde Bomenwagen.

In januari 2008 werd een aantal ploegen gekocht in Den Ham (Ov.)

Piet Westendorp ging bezig met het maken/restaureren van een Malle-Jan. Dit 1-assige werktuig waaronder men een boom kon hangen, werd gebruikt in de boom- en bosbouw.

In 2009 werden de eerste oefendagen gehouden, zoals een ploegwedstrijd in april onder leiding van de dhr. Grootoonk uit Bruchterveld. Deze meneer was op dat moment Nederlands kampioen ploegen met paarden.

De Malle-Jan was dat jaar ook gereed. Al snel kwam dan ook het plan deze te demonstreren tijdens dagje Old Heldern op 21 juli. Maar omdat de Malle-Jan nog nooit was gebruikt, moest er geoefend worden. Op zaterdag 11 juli wed er bij huize Westendorp in Nijverdal een oefendag gehouden. Eerste werd er geoefend met het ploegen. Aan het einde van de dag was het tijd voor de Malle-Jan. Na wat gepas en gemeet waren het de Friesche paarden van Bertus Grootenhuis die de Malle-Jan als eersten voor trokken.

In het najaar van 2009 ging een lang gekoesterde wens van de commissie in vervulling. Na lang zoeken werd eindelijk een geschikt onderkomen gevonden. Via de gemeente kreeg de commissie een grote schuur met woning aan de Isakke in Hellendoorn. Op 4 november 2009 kwam de accommodatie op naam van de vereniging. Er volgde een tijd van slopen en beton storten. De schuur biedt onderkomen aan o.a. de Malle-Jan en verschillende werktuigen die einde 2009 werden gezandstraald en gelakt.

Op 2 februari 2010 werd een nieuwe stap gezet. Tijdens een vergadering in de "kantine" aan de Isakke werd een nieuwe commissiebestuur benoemd. Jan ten Brinke werd de nieuwe voorzitter, Wouter Kruimelaar penningmeester. Verder namen Henk Eertink, Johan Hutterd en Thies Klomp zitting in deze commissiebestuur.

De commissie houdt zicht bezig met het opknappen en demonstreren van oude werktuigen die door paarden aangedreven worden.