terugblik

SGWM

terugblik


MenverenigingHelderse Voerluu  SWM Hellendoorn

Voorlopige startlijst op Hoefnet: https://goo.gl/pqs3KE


9 en 10 juni 2018.


 


 


Uit het hele land en Duitsland en zelfs uit Zweden komen ruim100 deelnemers naar Hippisch Centrum ’t Oale Spoor te Hellendoorn om deel tenemen aan de jaarlijkse Menmarathon Hellendoorn, georganiseerd door MenclubHelderse Voerluu.


Het betreft een samengestelde menwedstrijd, waar zowelpaarden als pony’s aan meedoen in enkel- dubbel- vier- of langspan . De eerstedag is er dressuur en vaardigheid. Deze twee onderdelen worden zaterdag geredenop het terrein rond het Oale Spoor.


Er zal tevens meegedaan worden door menners met een lichamelijkebeperking, dit zijn de zogeheten Paramenners. Een van hen komt helemaal uitZweden om in Hellendoorn mee te kunnen doen.  De KNHS heeft de wedstrijd in Hellendoorn weeraangewezen als Men Trofee Wedstrijd voor de paramenners. De best presterendeparamenner over een aantal wedstrijden, krijgt de trofee die jaarlijks wordtuitgereikt.


 


De dressuur- en vaardigheidsproeven beginnen zaterdag om9.00 uur en duren tot ongeveer 17.30 uur.


 


Het derde onderdeel, de spectaculaire menmarathon begintzondag om 9.00 uur. De laatste deelnemer wordt om ongeveer 16.00 uur in hethindernissentraject verwacht.


Nadat de combinaties een wegparcours hebben afgelegd door deprachtige omgeving van Hellendoorn moeten zij op het terrein van het Oale Spoorzes hindernissen rijden in een zo snel mogelijke tijd . De parcoursbouwer ditjaar is Ben Steenblik, die ook verantwoordelijk is voor het parcours van devaardigheid.


De marathon is vergelijkbaar met de cross country die wekennen van Boekelo. De toeschouwers kunnen hun favoriete mencombinatie bij dehindernissen lopend op de voet volgen. De hindernissen en het terrein zijnaangekleed door een decoratiegroep.  Intotaal zijn er die dagen 100 vrijwilligers in actie die met zijn allen zorgenvoor een goed verloop van de wedstrijd.


Via een geluidsinstallatie kunnen bezoekers de verrichtingenvan de menners volgen.


Rond 16.30 uur is er een hondenshow van de groep HappyTails, onder leiding van Karen Mulders. Honden spelen in een show met onderandere fly ball.


 


Op het terrein rond het Oale Spoor zijn er voor de kinderen springkastelen,knuffeldieren en is er ponyrijden. Voor alle toeschouwers is er een gezelligstrodorp waar men kan genieten van een hapje en een drankje.


 


Beide dagen: TOEGANGGRATIS!


Terug