Lidmaatschap

Artikel 1:
Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur beslist over toelating en reageert binnen 1 maand. Een afwijzende beslissing zal – bij aangetekend schrijven – kenbaar worden gemaakt aan de verzoeker met vermelding dat hiertegen in beroep kan worden gegaan bij de algemene ledenvergadering. Het beroep dient te worden ingesteld binnen 1 maand na de dag van ontvangst van het bericht van de afwijzing. De algemene ledenvergadering beslist over het beroep in haar eerstvolgende vergadering.

Om het gehele reglement te openen klik hieronder op “download hier”

Download hier

Hertruiters
Hertruiters springen afb01
Hertruiters ponykamp afb03

Ledeninformatie

P.S.V. De Hertruiters

De PaardenSportVereniging de Hertruiters is opgericht in 1935. Zij zijn gevestigd in het Hippisch centrum ‘t Oale Spoor te Hellendoorn. Deze manege is eigendom van Stichting Ruitersport Hellendoorn – Nijverdal (SRHN).

Onder de SRHN vallen drie verenigingen:
– Rijvereniging de Hertruiters
– Ponyclub de Hertruitertjes
– Menclub de Helderse Voerluu

De stichting beheert de manege en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de manege. Het stichtingsbestuur bestaat uit twee afgevaardigden van elke vereniging en een onafhankelijke voorzitter.

Lidmaatschap Hertruiters Hellendoorn:
Betreffende het lidmaatschap van de Hertruiters heeft het bestuur een aantal regels en voorwaarden opgesteld, deze gelden voor alle leden en alle leden worden geacht deze regels na te leven.

De gehele ledeninformatie en het aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden

Download hier Ledeninformatie

Aanmeldingsformulier

Ledenadministratie L.R. de Hertruiters
Monique Nijenkamp-Westendorp
Koeveenweg 2
7441 AS Nijverdal
tel: 0548-622765
Mail: nijenkamp2@hotmail.com


  Entreegeld per lid € 75,-
  Contributiegelden zie: www.manegehellendoorn.nl/hertruiters-lidmaatschap/

  Wilt u (maak hier uw keuze): – toegangsdruppel om vrij te kunnen rijden in de manege (borg hiervoor bedraagt € 25)

  KNHS lidmaatschapgelden* : (zie www.KNHS.nl)

  De wedstrijdsecretaris zal u/je aanmelden bij de KNHS, daar kunt u/je eventueel zelf via ‘Mijn KNHS.nl’ een startpas aanvragen.

  Met het versturen van dit formulier verplicht u zich tot alle in het ledeninformatiepakket vastgelegde financiële en andere verplichtingen die van de leden van de Hertruiters worden verwacht.
  Indien het nieuwe lid jonger dan 18 jaar is, vragen we om de handtekening van één van de ouders.

  Afdeling paarden:
  Ledenadministratie Monique Nijenkamp – Westendorp
  Mail: nijenkamp2@hotmail.com

  Afdeling ponyclub:
  Ledenadministratie Marjon ter Haar
  Mail : m.terhaar@bc-enschede.nl

  (graag hierboven staand vakje aanvinken om te versturen versturen)

  Wilt u liever het aanmeldformulier thuis uitprinten en dan invullen?
  Dat kan ook. Download hieronder het aanmeldingsformulier (een pdf-bestand)  en lever het ingevuld bij ons in.