Aanmeldingsformulier Paarden/Pony's


Download hier Inschrijfformulier voor lidmaatschap Paarden/Pony's

Huishoudelijk reglement PSV de Hertruiters.

 

    Leden

 

Artikel 1:

Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur beslist over toelating en reageert binnen 1 maand. Een afwijzende beslissing zal bij aangetekend schrijven – kenbaar worden gemaakt aan de verzoeker met vermelding dat hiertegen in beroep kan worden gegaan bij de algemene ledenvergadering. Het beroep dient te worden ingesteld binnen 1 maand na de dag van ontvangst van het bericht van de afwijzing. De algemene ledenvergadering beslist over het beroep in  haar eerstvolgende vergadering.

 

 

Alle leden van de vereniging dienen zich te houden aan de volgende reglementen en veiligheidseisen:

 

·     verplicht dragen van een cap

 

·       tijdens verenigingslessen en vrij rijden houdt elke ruiter zich aan de algemeen geldende rijbaanregels, deze zijn te vinden op de website: www.manegehellendoorn.nl

 

·     bij gebruik accommodatie voor privéles, overige leden die vrij rijden niet storen en/of hinderen

 

·       accommodatie schoon en afgesloten achterlaten en wanneer nodig de lampen uit doen. Elke ruiter is verantwoordelijk voor het opruimen van de mest van zijn/haar paard/pony.

 

·      het gebruik van drugs, alcohol en roken is in de accommodatie strikt verboden.

 

·       Ben je verhinderd voor de les, dan dient men voor 16.00 uur zichzelf af te melden bij de aangewezen persoon, zodat eventueel de lessen samengevoegd kunnen worden.

 

·     Met 1 paard/pony per lid deelnemen aan 1 verenigingsles.

 

·       Leden van de afdeling ponys mogen het jaar waarin zij 18 jaar worden uitrijden en worden daarna automatisch ingedeeld bij de afdeling paarden.

 

·       Het in diskrediet  brengen van de goede naam van vereniging en/of bestuursleden kan leiden tot uitsluiting van het lidmaatschap.

 

Lidmaatschap van de vereniging geeft elk lid recht op verenigingslessen zoals die door bestuur en evt. lescrdinator/instructeur zijn vastgesteld. Wijzigingen hierin alleen in overleg met bestuur/coördinator/instructeur.

 

Lidmaatschap geeft recht op gebruik van de accommodatie indien er geen concours/evenement plaats vindt. Inlichtingen hierover en de planning van de evenementen (zowel paard als niet-paard gerelateerd) zijn te vinden op de website van de manege: www.manegehellendoorn.nl

 

Leden verplichten zich bij aanmelding om mee te helpen tijdens concoursen/evenementen. Bij onvoldoende meewerken/helpen tijdens concoursen en of evenementen kan een bestuurlijke sanctie worden opgelegd.

 

Download hier Huishoudelijk reglement

Ledeninformatie

Ledeninformatie

LR. DE HERTRUITERS HELLENDOORN

L.R. Hertruiters

De Landelijke rijvereniging de Hertruiters is opgericht in 1935. Zij zijn gevestigd in het Hippisch centrum ‘t Oale Spoor te Hellendoorn. Deze manege is eigendom van Stichting Ruitersport Hellendoorn – Nijverdal (SRHN).

Onder de SRHN vallen drie verenigingen:

Rijvereniging de Hertruiters
   
Ponyclub de Hertruitertjes 
   
 Menclub de Helderse Voerluu

De stichting beheert de manege en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de manege. Het stichtingsbestuur bestaat uit twee afgevaardigden van elke vereniging en een onafhankelijke voorzitter.

Lidmaatschap Hertruiters Hellendoorn:

Betreffende het lidmaatschap van de Hertruiters heeft het bestuur een aantal regels en voorwaarden opgesteld, deze gelden voor alle leden en alle leden worden geacht deze regels na te leven.

De gehele ledeninformatie en het aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden

Download hier Ledeninformatie