Bestuursleden

Voorzitter                        Gerrit Vrugteveen              voorzitter@hertruiters.nl

Secretaris                        Vanessa van Zijl                secretaris@hertruiters.nl

Penningmeester               Erica Roelofs

Ledenadministratie   RV    Monique Nijenkamp           nijenkamp2@hotmail.com

Ledenadministratie PC      Hester te Cate                   hester@mjtencate.nl

Lid                                  Dianna Goossen

Lid                                  Willy Broekman

Lid                                  Ton Schneider