Our MissioN

Teachers

 Bestuur van de PSV de Hertruiters

 Voorzitter  : Gerrit Vrugteveen

 Secretaris  :  Janet Elshof 

 Penningmeester : Erica Roelofs 

 Ledenadministratie : Monique Nijenkamp

 Lid : Kirsten van Beek    

 Lid : Hester ten Cate 

 Lid : Ton Schneider  

Lessen

Maandag (paarden) van 19.00 tot 20.00 en van 20.00 tot 21.00 uur. 
Deze dressuur lessen worden gegeven door Ferdi van Ekeris en Natasja. 

Dinsdag (paarden) van 20.15 tot 21.15uur.
Deze springles wordt gegeven door Ruben Rouweler 

Donderdag (ponies) van 18.00 tot 19.00, van 19.00 tot 20.00 en van 20.00 tot 21.00uur.  
Deze dressuur- en springlessen worden gegeven door Wendy Hulsink-Bergman en Henriette Stienstra 

Aanmelden Lidmaatschap

Het Inschrijfformulier voor lidmaatschap Paarden/Pony's kan u hier downloaden

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap mogelijk zie hier onder .

Afdeling Paarden

Rijdend Lid Administratie Lid Niet rijdend lid (Jury/Bestuur) Steunend Lid

Recht op 1 uur les per week*
        *                ---                  ---            ---
KNHS lid*         *                *                   *            ---
Vrij rijden*         *                *                   ---            ---
Druppel*         *                *                   ---            ---
Helpen bij concoursen/evenementen via inzetrooster*         *                *                     ---            ---
Contributie per jaar € 250,00      € 100,00          € 30,00         € 30,00

*Ledeninformatie

Hyperlink

Afdeling Pony's

Rijdend lid , 1e gezinslid op hetzelfde adres Rijdend lid , volgend gezinslid op hetzelfde adres Administratie lid
Recht op 1 uur les per week*                       ●                          ●         X
Lid KNHS *                       ●                          ●         ●
Vrij Rijden *                      ●                          ●         ●
Druppel *                      ●                          ●                    ●
Helpen bij concoursen/evenementen via inzetrooster*                       ●                          ●                     ●
Contributie per jaar €170,00  en een
jaarlijks wisselende
verkoopactie

                 €150,00
            € 100,00

*Ledeninformatie

Ledeninformatie

Als je het aanmeldingsformulier binnen is bij de ledenadministratie, (dan wordt je automatisch lid van de KNHS, tevens ontvang je 4x per jaar het blad Paard en Sport). Ieder nieuw lid die in het verleden geen lid is geweest, dient €75 entreegeld te betalen. Je bent bij de PSV per kwartaal lid. De contributie van de PSV, het entreegeld en het lidmaatschap van de kNHS wordt door de penningmeester automatisch geïncasseerd. Wil je concoursen gaan rijden dan dien je zelf je startpas aan te vragen bij de KNHS. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier ga je akkoord met wat er genoemd wordt in de ledeninformatie.

Voor de ponyleden die zich willen voorbereiden op het echte concoursgebeuren, is er de mogelijkheid om een Bixie startpas aan te vragen. Dit kan via de website van de KNHS. Iedereen kan zich zelf inschrijven voor een concours via knhs.nl of startlijsten.nl. Als je op concours gaat, moet je altijd het paspoort van je pony/paard meenemen. 
Ponyclubleden mogen het jaar waarin zij 18 jaar worden uitrijden. 
Opzegging lidmaatschap kan uitsluitend per mail bij de secretaris of ledenadministratie en alleen m.i.v. volgend kwartaal. De druppel dient ingeleverd te worden bij de secretaris van de stichting.

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.
Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.