Our MissioN

Teachers

read more

 Bestuur van de PSV de Hertruiters

 Voorzitter  : Gerrit Vrugteveen

 Secretaris  :  Janet Elshof 

 Penningmeester : Erica Roelofs 

 Ledenadministratie : Monique Nijenkamp

 Lid : Dianne Goossen    

 Lid : Hester ten Cate 

 Lid : Ton Schneider  

Lessen

Maandag (paarden) van 19.00 tot 20.00 en van 20.00 tot 21.00 uur. 
Deze dressuur lessen worden gegeven door Ferdi van Ekeris en Natasja. 

Dinsdag (paarden) van 20.15 tot 21.15uur.
Deze springles wordt gegeven door Ruben Rouweler 

Donderdag (ponies) van 18.00 tot 19.00, van 19.00 tot 20.00 en van 20.00 tot 21.00uur.  
Deze dressuur- en springlessen worden gegeven door Wendy Hulsink-Bergman en Henriette Stienstra 

Aanmelden Lidmaatschap

Het Inschrijfformulier voor lidmaatschap Paarden/Pony's kan u hier downloaden

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap mogelijk zie hier onder .

Afdeling Paarden

Rijdend Lid Administratie Lid Niet rijdend lid (Jury/Bestuur) Steunend Lid

Recht op 1 uur les per week*
        *                ---                  ---            ---
KNHS lid*         *                *                   *            ---
Vrij rijden*         *                *                   ---            ---
Druppel*         *                *                   ---            ---
Helpen bij concoursen/evenementen via inzetrooster*         *                *                     ---            ---
Contributie per jaar € 250,00      € 100,00          € 30,00         € 30,00

*Ledeninformatie

Hyperlink

Afdeling Pony's

Rijdend lid , 1e gezinslid op hetzelfde adres Rijdend lid , volgend gezinslid op hetzelfde adres Administratie lid
Recht op 1 uur les per week*                       ●                          ●                  X
Lid KNHS *                       ●                          ●                   ●
Vrij Rijden *                      ●                          ●                   ●
Druppel *                      ●                          ●                    ●
Helpen bij concoursen/evenementen via inzetrooster*                       ●                          ●                     ●
Contributie per jaar €170,00  en een
jaarlijks wisselende
verkoopactie

                 €150,00
            € 100,00

*Ledeninformatie

Ledeninformatie

Als je het aanmeldingsformulier binnen is bij de ledenadministratie, (dan wordt je automatisch lid van de KNHS, tevens ontvang je 4x per jaar het blad Paard en Sport). Ieder nieuw lid die in het verleden geen lid is geweest, dient €75 entreegeld te betalen. Je bent bij de PSV per kwartaal lid. De contributie van de PSV, het entreegeld en het lidmaatschap van de kNHS wordt door de penningmeester automatisch geïncasseerd. Wil je concoursen gaan rijden dan dien je zelf je startpas aan te vragen bij de KNHS. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier ga je akkoord met wat er genoemd wordt in de ledeninformatie.

Voor de ponyleden die zich willen voorbereiden op het echte concoursgebeuren, is er de mogelijkheid om een Bixie startpas aan te vragen. Dit kan via de website van de KNHS. Iedereen kan zich zelf inschrijven voor een concours via knhs.nl of startlijsten.nl. Als je op concours gaat, moet je altijd het paspoort van je pony/paard meenemen. 
Ponyclubleden mogen het jaar waarin zij 18 jaar worden uitrijden. 
Opzegging lidmaatschap kan uitsluitend per mail bij de secretaris of ledenadministratie en alleen m.i.v. volgend kwartaal. De druppel dient ingeleverd te worden bij de secretaris van de stichting.

Huishoudelijk reglement PSV de Hertruiters.

Leden 
Artikel 1: Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur van de vereniging. 
Het bestuur beslist over toelating en reageert binnen 1 maand. 
Een afwijzende beslissing zal – bij aangetekend schrijven – kenbaar worden gemaakt aan de verzoeker met vermelding dat hiertegen in beroep kan worden gegaan bij de algemene ledenvergadering. 
Het beroep dient te worden ingesteld binnen 1 maand na de dag van ontvangst van het bericht van de afwijzing. 
De algemene ledenvergadering beslist over het beroep in haar eerstvolgende vergadering.

Alle leden van de vereniging dienen zich te houden aan de volgende reglementen en veiligheidseisen:


A : Verplicht dragen van een cap.
B : Tijdens verenigingslessen en vrij rijden houdt elke    
      ruiter zich aan de algemeen  geldende rijbaanregels,  
      deze zijn te vinden op de website.
C : Bij gebruik accommodatie voor privéles, overige leden          die vrij rijden niet storen en/of hinderen.
D : De accommodatie schoon en afgesloten achterlaten en 
     wanneer nodig de lampen uit te doen. 
E : Elke ruiter is verantwoordelijk voor het opruimen van   
     de mest van zijn/haar paard/pony. 

F :  Het gebruik van drugs, alcohol en roken is in de 
      accommodatie strikt verboden. 
G : Ben je verhinderd voor de les, dan dient men voor 
      16.00 uur zichzelf af te melden bij de aangewezen 
      persoon, zodat eventueel de lessen samengevoegd 
      kunnen  worden. 
H : Met 1 paard/pony per lid deelnemen aan 1 
      vereniging les. 
 I :  Leden van de afdeling pony’s mogen het jaar 
      waarin zij 18 jaar worden uitrijden en worden 
      daarna automatisch ingedeeld bij de afdeling 
      paarden. 
 J :  Het in diskrediet brengen van de goede naam van 
      vereniging en/of bestuursleden kan leiden tot 
      uitsluiting van het lidmaatschap. 
K :  Lidmaatschap van de vereniging geeft elk lid recht 
      op verenigingslessen zoals die door bestuur en evt. 
      lescoördinator/instructeur zijn vastgesteld.
      Wijzigingen hierin alleen in overleg met 
      bestuur/coördinator/instructeur.
 L : Lidmaatschap geeft recht op gebruik van de 
      accommodatie indien er geen concours of 
      evenement plaatsvindt.
      Inlichtingen hierover en de planning van de 
      evenementen ( zowel paard als niet- paard 
      gerelateerd) zijn te vinden op de website van de 
      manege. 
M : Leden verplichten zich bij aanmelding om mee te 
      helpen tijdens concoursen /evenementen. 
      Bij onvoldoende meewerken/helpen tijdens 
      concoursen en of evenementen kan een 
      bestuurlijke sanctie worden opgelegd.

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.
Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.