Our MissioN

Teachers

 Bestuur van de PSV de Hertruiters

   Voorzitter  : Ankie Pot

 Secretaris  :  Janet Elshof 

 Penningmeester : Erica Roelofs 

 Ledenadministratie : Monique Nijenkamp

 Lid : Kirsten van Beek                          
 Lid : Frank Hosmar
 Lid : Hester ten Cate 
 Lid : Marjon ter Haar
 Lid : Ton Schneider  
 

Aanmelden Lidmaatschap

Het Inschrijfformulier voor lidmaatschap Paarden/Pony's kan u hier downloaden

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap mogelijk zie hier onder .

Lessen

Maandag (paarden) van 19.00 tot 20.00 en van 20.00 tot 21.00 uur. 
Deze dressuur lessen worden gegeven door Ferdi van Ekeris en Natasja Bolt. 

Dinsdag (paarden) van 20.15 tot 21.15uur.
Deze springles wordt gegeven door Ruben Rouweler 

Donderdag (pony's) van 18.00 tot 19.00, van 19.00 tot 20.00 en van 20.00 tot 21.00uur.  
Deze dressuur- en springlessen worden gegeven door Wendy Hulsink-Bergman en Henriette Stienstra 

Leden informatie

De Landelijke rijvereniging is opgericht in 1935. De vereniging is gevestigd in het Hippisch Centrum      ’t Oale Spoor. Deze manege is eigendom van Stichting Ruitersport Hellendoorn-Nijverdal (SRHN) Onder de SRHN vallen 2 verenigingen:
 ·  PSV Hertruiters afdeling Pony’s / PSV Hertruiters afdeling Paarden

 ·  Menvereniging Helderse Voerluu
 De stichting beheert de manege en is verantwoordelijk voor het onderhoud van d e manege. Het stichtingsbestuur bestaat uit 2 afgevaardigden van elke vereniging en een onafhankelijke  voorzitter.

Betreffende het lidmaatschap van PSV Hertruiters heeft het bestuur een aantal regels en voorwaarden opgesteld, deze gelden voor alle leden en alle leden worden geacht deze na te leven.

Lidmaatschap  en contributie PSV Hertruiters: 
  De verschillende soorten lidmaatschappen en contributie voor de afdeling pony’s  en afdeling  paarden kun je vinden in het tabel: soorten lidmaatschappen en contributie.

Als je het aanmeldingsformulier binnen is bij de ledenadministratie, (dan wordt je automatisch lid van de KNHS, tevens ontvang je 4x per jaar het blad Paard en Sport). Ieder nieuw lid die in het verleden geen lid is geweest, dient €75 entreegeld te betalen. Je bent bij de PSV per kwartaal lid. De contributie  van de PSV, het entreegeld en het lidmaatschap van de kNHS wordt door de penningmeester automatisch geïncasseerd. Wil je concoursen gaan rijden dan dien je zelf je startpas aan te vragen bij de KNHS. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier ga je akkoord met wat er genoemd wordt in de ledeninformatie. 

Voor de ponyleden die zich willen voorbereiden op het echte concoursgebeuren, is er de mogelijkheid om een Bixie startpas aan te vragen. 
Dit kan via de website van de KNHS. Iedereen kan zich zelf inschrijven voor een concours via knhs.nl of startlijsten.nl.  
Als je op concours gaat, moet je altijd het paspoort van je pony/paard meenemen. 
 Ponyclubleden mogen het jaar waarin zij 18 jaar worden uitrijden
Opzegging lidmaatschap kan uitsluitend per mail bij de secretaris of ledenadministratie en alleen m.i.v. volgend kwartaal.
 De druppel
dient ingeleverd te worden bij de secretaris van de stichting.

Rechten en Plichten: 
-Het rijden met een cap is verplicht.

-Van de leden wordt verwacht dat hij/zij tijdens  evenementen meehelpen, in de vorm van keuken-en/of kantinediensten, parcourshulp, helpen bij organisatie van evenementen of welke andere activiteiten door de vereniging te organiseren. 

-Van de leden wordt een actieve inzet verwacht bij eventuele onderhoudsdagen van de manege of omliggende terreinen. Leden verplichten zich bij aanmelding om ongeveer 7x per jaar te helpen tijdens concoursen en/of evenementen. Bij onvoldoende meewerken/helpen tijdens concoursen en/of evenementen kan een bestuurlijke sanctie worden opgelegd. Een actieve bijdrage in commissies en overlegorganen wordt op prijs gesteld.

-  Aanmelden voor hulp tijdens onze concoursen/evenementen gaat via het inzetrooster. Je krijgt hiervoor een mail en daarin staat een link naar het inzetrooster waar je alle diensten ziet staan waarvoor hulp nodig is en daarvoor kun je je dan inschrijven.

- Leden worden geacht zorgvuldig met alle eigendommen van de Stichting om te gaan, zoals manegebodem, buitenterreinen, hindernismateriaal, dressuurbanen enz.
-Leden worden geacht zicht netjes en correct op concoursen te gedragen.
- Parkeren bij manege: de parkeerplaats van de manege is enkel en alleen te bereiken vanaf de Ninaberlaan, rij je de Reestweg in en 1e weg rechts dan doorrijden tot het einde. Op de parkeerplaats tegenover/naast het witte huis, dient niet te worden geparkeerd (alleen tijdens concoursen of evenementen)
- Nieuwe  leden passen zich aan, aan de regels die binnen de PSV van kracht zijn.

-Ben je verhinderd voor de les, dan dient men zich de dag ervoor, voor 16.00 uur, af te melden bij de afdeling paarden: per groepsapp


Voor de afdeling pony’s  bij: Gerrit Vugteveen 06-43108989 of in de groepsapp.  Zodat lessen eventueel samengevoegd kunnen worden. 
-Het is niet toegestaan om met een paard deel te nemen aan een pony les, je mag wel met een pony deelnemen aan een paardenles.
  -De indeling van de lessen worden bepaald door het bestuur in samenspraak met de instructeur. In januari en juli wordt de lesindeling bekeken en evt. aangepast. Overleg is natuurlijk mogelijk. De leden krijgen 1 maal per week een uur les onder begeleiding van een gediplomeerd instructeur.
-Voor interne communicatie binnen de vereniging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van email. De emailadressen van leden mogen in geen geval worden misbruikt. Alleen de secretaris is bevoegd om een mail rond te sturen.(met uitzondering van een noodsituatie) Elk lid ontvangt de nieuwsbrief per mail.

-Lidmaatschap geeft recht op gebruik van de accommodatie indien er geen concours/evenement plaats vindt. De planning van concoursen/evenementen (zowel paard als niet-paard gerelateerd) zijn te vinden op de website van de manege. (www.manegehellendoorn.nl)-agenda-  houdt hierbij wel rekening met opbouw- en afbreek/opruimwerkzaamheden.

Gebruik van de manege/buitenbaan: 

-De manege mag alleen gebruikt worden door leden van de PSV Hertruiters of de Helderse Voerluu.
-Tijdens verenigingslessen en vrijrijden houdt elke ruiter zich aan de algemeen geldende rijbaanregels.
-De accommodatie mag gebruikt worden voor het volgen van privélessen, dit mag echter geen belemmering zijn voor andere leden die vrij willen rijden.
-De accommodatie mag niet gebruikt worden door leden om privélessen te geven aan niet-leden.
- Longeren en los laten lopen van paarden/pony’s is in de manege en buitenbaan niet toegestaan.
-Van de leden wordt verwacht dat zij de manege netjes achterlaten, mest opruimen, lichten doven,
hindernis- en ander materiaal opruimen, vegen en manege afsluiten.(mest niet uit de trailer schuiven op de parkeerplaats,
maar in de daarvoor bestemde speciekuip/mestcontainer)​speciekuip/mestcontainer)

-In de manege is roken/drugs  en alcohol verboden.

- Men mag met 1 paard/pony  per lid deelnemen aan 1 vereniging les.
-Het is niet toegestaan om op het grasveld rondom de buitenbaan te rijden.
-De manege en de buitenbaan is middels een druppel/sleutel te openen. (voor rijdende- en papieren leden) Deze is verkrijgbaar via de secretaris van de stichting. (secretariaatoalespoor@gmail.com) Borg voor de druppel is €25. Voor deze druppel dient getekend te worden. Deze druppel registreert door wie, wanneer, hoe vaak  enz  gebruik wordt gemaakt van de manege/buitenbaan. 
- De schuifdeur niet helemaal dicht schuiven als je alleen met je paard/pony binnen bent, anders  kunnen de evt. hulpdiensten er niet in. 
-De druppel voor de buitenbaan gebruiken bij in- en uitgaan van de baan. Via www.manegehellendoorn.nl  --agenda—is  te zien wat er te doen is in de manege, houdt hierbij wel rekening met opbouw- en afbreek/opruimwerkzaamheden.  

Afdeling Paarden

Rijdend Lid Administratie Lid Niet rijdend lid (Jury/Bestuur) Steunend Lid

Recht op 1 uur
 les per week*
        *                ---                  ---            ---
KNHS lid*         *                *                   *            ---
Vrij rijden*         *                *                   ---            ---
Druppel*         *                *                   ---            ---
Helpen bij concoursen/
evenementen via inzetrooster*
        *                *                     ---            ---
Contributie per jaar € 250,00      € 100,00          € 30,00         € 30,00
Hyperlink

Afdeling Pony's

Rijdend lid , 1e gezinslid op hetzelfde adres Rijdend lid , volgend gezinslid op hetzelfde adres Administratie
 lid
Recht op 1 uur les 
per week*
          ●                          ●         X
Lid KNHS *                       ●                          ●         ●
Vrij Rijden *                      ●                          ●         ●
Druppel *                      ●                          ●            ●
Helpen bij concoursen/
evenementen via inzetrooster*
                      ●                          ●                     ●
Contributie per jaar €170,00  en een
jaarlijks wisselende
verkoopactie

                 €150,00
            € 100,00

Paarden

Rijden Lid
 • Een uur per per week les 
 • KNHS Lidmaatschap 
 • Vrij rijden
 • Druppel
 • Hulp bij concoursen/evenementen inzet-rooster
 • Contributie €250,00 p/j
Administratief Lid
 • KNHS Lidmaatschap 
 • Vrij rijden
 • Druppel
 • Hulp bij concoursen/evenementen inzet-rooster
 • Contributie €100,00 p/j
Niet Rijdend Lid (Jury -Bestuur)
 • KNHS Lidmaatschap 
 • Contributie €30,00 p/j
Ondersteunend |Lid
 • Contributie €30,00 p/j