Hertruiters, het bestuur

Voorzitter: Ewoud Buter voorzitter@hertruiters.nl
Secretaris: Vanessa van Zijl secretaris@hertruiters.nl
Penningmeester: Wendy Ligtenberg penningnmeester@hertruiters.nl
Ledenadministratie Monique Nijenkamp nijenkamp2@hotmail.com
Lid Dianne Goossen corr. via secretaris
Lid Janny Vokkert corr. via secretaris
Concourscoördinator ... ...