Lidmaatschap

Artikel 1:
Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur beslist over toelating en reageert binnen 1 maand. Een afwijzende beslissing zal – bij aangetekend schrijven – kenbaar worden gemaakt aan de verzoeker met vermelding dat hiertegen in beroep kan worden gegaan bij de algemene ledenvergadering. Het beroep dient te worden ingesteld binnen 1 maand na de dag van ontvangst van het bericht van de afwijzing. De algemene ledenvergadering beslist over het beroep in haar eerstvolgende vergadering.

Om het gehele reglement te openen klik hieronder op “download hier”

Download hier

Hertruiters
Hertruiters
Hertruiters

Ledeninformatie

P.S.V. De Hertruiters

De PaardenSportVereniging de Hertruiters is opgericht in 1935. Zij zijn gevestigd in het Hippisch centrum ‘t Oale Spoor te Hellendoorn. Deze manege is eigendom van Stichting Ruitersport Hellendoorn – Nijverdal (SRHN).

Onder de SRHN vallen drie verenigingen:
– Rijvereniging de Hertruiters
– Ponyclub de Hertruitertjes
– Menclub de Helderse Voerluu

De stichting beheert de manege en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de manege. Het stichtingsbestuur bestaat uit twee afgevaardigden van elke vereniging en een onafhankelijke voorzitter.

Lidmaatschap Hertruiters Hellendoorn:
Betreffende het lidmaatschap van de Hertruiters heeft het bestuur een aantal regels en voorwaarden opgesteld, deze gelden voor alle leden en alle leden worden geacht deze regels na te leven.

De gehele ledeninformatie en het aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden

Download hier Ledeninformatie

Aanmeldingsformulier

Download hier aanmeldingsformulier

Download hier Aanmeldingsformulier